Brush Kits

Class Wood Kit

KIT-1

$382.10

Water Wood Kit

KIT-2

$358.20

Mini Wood Kit

KIT-12

$165.70

Oil Marble Kit

KIT-3

$347.20

Mini Marble Kit

KIT-11

$146.30

Water Marble Kit

KIT-4

$455.00

Trompe L'Oeil Kit

KIT-5

$224.40

Oil Glazing Kit

KIT-6

$325.60

Water Glazing Kit

KIT-7

$302.90

Full Kit

KIT-8

$995.00 HOT

Mural Kit

KIT-9

$123.30

Portrait Kit

KIT-10

$80.70